1 Mitä lakia sovelletaan?

1.1. Mitä maan lain mukaan aviopuolisoiden aviovarallisuussuhteet määräytyvät, jos puolisot ovat eri valtioiden kansalaisia? Minkä periaatteet/säännöt määrittävät sovellettavan lain? Vaikuttaako joissakin tapauksissa lainvalintaan kansainväliset konventiot? Jos vaikuttaa, niin minkälaisissa tapauksissa?

Kiinteään omaisuuteen sovelletaan lex rei sitae -periaatetta. Tämä tarkoittaa, että omaisuuteen sovelletaan sen valtion lainsäädäntöä, jossa omaisuus sijaitsee.

1.2. Voivatko puolisot valita sovellettavan lain? Jos puolisoilla on mahdollista valita sovellettava laki, mitkä periaatteet ohjaavat lainvalintaa (esim. valittavat lait, muodolliset vaatimukset, takautuvuus)?

Puolisot eivät voi valita lainsäädäntöä, jolla säännellään puolisoiden aviovarallisuusjärjestelmää.