3 Miten puolisot voivat järjestää omaisuutensa hallinnan?

3.1. Mitä oikeuksia voidaan muokata sopimuksella, mitä ei? Minkälaisten erilaisten aviovarallisuusjärjestelmien välillä puolisot voivat tehdä valintansa?

Puolisot voivat vapaasti tehdä avioehtosopimuksia, joilla he valitsevat aviovarallisuusjärjestelmän, jolla säännellään heidän varallisuussuhteitaan. Puolisot voivat valita (1) yhteisomistuksen tai (2) erillisomistuksen tai (3) tuloylijäämän yhteisomistuksen erillisellä hallinnalla. Tuloylijäämän yhteisomistukseen perustuvassa järjestelmässä kunkin puolison avioliiton aikana hankkima omaisuus on omaisuuden hankkineen puolison omistuksessa ja hallinnassa ikään kuin hänellä olisi omaisuuteen yksinomainen omistusoikeus (siviililain 1339 pykälä). Kun tuloylijäämän yhteisomistus raukeaa, velkojen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävät puolisoiden tuloylijäämät tasataan (siviililain 1341 pykälä).

3.2. Mitkä ovat avioehtosopimuksen muotovaatimukset ja miten sopimus on laadittava?

Avioehtosopimus on vahvistettava julkisella asiakirjalla. Tähän on käytettävä notaaria.

3.3. Milloin sopimus voidaan solmia ja milloin se tulee voimaan?

Jos avioehtosopimus tehdään ennen avioitumista, se tulee voimaan avioitumishetkellä. Kolmansien osapuolten kannalta tarkasteltuna avioehtosopimus tulee kuitenkin voimaan sinä päivänä, jona notaari rekisteröi asiakirjan julkiseen rekisteriin. Jos avioehtosopimus on tehty avioitumisen jälkeen, se tulee puolisoiden osalta voimaan päivänä, jona sopimus tehdään, ja kolmansien osapuolten osalta päivänä, jona notaari rekisteröi asiakirjan julkiseen rekisteriin.

3.4. Voivatko puolisot muokata voimassa olevaa avioehtosopimusta? Jos, millä ehdoilla?

Kyllä, avioehtosopimusta voidaan muuttaa, mutta avioliiton solmimisen jälkeen tehtäviin muutoksiin tarvitaan vapaaehtoisesta oikeudenhoidosta vastaavan siviilituomioistuimen jaoston (court of voluntary jurisdiction) tuomarin hyväksyntä. Muuttaminen ei vaikuta velkojen vaateisiin, jotka liittyvät muuttamista edeltävään tilanteeseen.