4 Voidaanko avio-omaisuuskäytäntö rekisteröidä ja onko se pakollista?

Notaarin on rekisteröitävä avioehtosopimus viimeistään 15 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä.

4.1. Onko Suomessa avioehtoasiain rekisteri? Missä?

Käytössä on vain yksi rekisteri. Kyseessä on oikeusministeriön hallinnoima julkinen rekisteri.

4.2. Mitkä asiakirjat rekisteröidään? Mitkä tiedot rekisteröidään?

Rekisteriin on kirjattava seuraavat tiedot: tieto siitä, että avioehtosopimus on tehty; julkisen asiakirjan päivämäärä; sopimusosapuolten tiedot; sekä sen aviovarallisuusjärjestelmän tyyppi, jota osapuolet haluavat soveltaa varallisuussuhteisiinsa.

4.3. Miten rekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää ja kenellä on oikeus saada niistä tieto?

Julkisen rekisterin tiedot ovat kaikkien tietoja pyytävien henkilöiden saatavilla. Rekisterivirastolle esitetään yksinkertainen kirjallinen pyyntö, johon vastataan virallisesti 10 päivän kuluessa pyynnön esittämisestä. Notaarit voivat käyttää rekisteriä verkossa ja saavat vastauksen välittömästi.

4.4. Mitkä ovat rekisteröinnin oikeudelliset vaikutukset (voimassaolo, valvottavuus)?

Tärkeimpänä vaikutuksena on se, että kolmansien osapuolten (etenkin velkojien) oletetaan tietävän mahdollisesta avioehtosopimuksesta.