5 Mitkä ovat avioeron/asumuseron vaikutukset?

5.1. Miten omaisuus (oikeudet in rem) jaetaan?

Tämä riippuu sovellettavasta aviovarallisuusjärjestelmästä. Jos avioero/asumusero riitautetaan, tuomioistuin päättää, miten omaisuus on jaettava. Jos sitä ei riitauteta, puolisot päättävät asiasta itse, mutta päätös on vahvistettava tuomioistuimessa. Siviililain 1333 pykälässä säädetään, että yhteinen omaisuus jaetaan niin, että kummallekin puolisolle annetaan puolet yhteisomistuksessa olevasta omaisuudesta.

5.2. Kuka on vastuussa veloista avioeron/erilleen muuttamisen jälkeen?

Tämä riippuu sovellettavasta aviovarallisuusjärjestelmästä. Jos avioero/asumusero riitautetaan, tuomioistuin päättää, miten omaisuus on jaettava. Jos sitä ei riitauteta, puolisot päättävät asiasta itse, mutta päätös on vahvistettava tuomioistuimessa. Siviililain 1333 pykälässä säädetään, että jos yhteinen omaisuus jaetaan, kumpikin puoliso saa vastuulleen puolet yhteiseen omaisuuteen liittyvistä vastuista.

5.3. Voiko toinen puoliso vaatia toiselta puolisolta avio-oikeuden alaisen omaisuuden esinekohtaisen jaon lisäksi erityistä tasausmaksua rahassa?

Yhteisomistusjärjestelmässä puolison on maksettava yhteiseen omaisuuteen korvaus yhteisestä omaisuudesta, jonka hän on käyttänyt omiin velkoihinsa vastaamiseksi (siviililain 1331 pykälän 1 momentti). Jos yhteiseen velkaan on vastattu puolison henkilökohtaisella omaisuudella tai puolison henkilökohtaisesta omaisuudesta on tehty sijoitus yhteiseen omaisuuteen, hänellä on oikeus korvaukseen (siviililain 1331 pykälän 2 momentti). Korvaus suoritetaan rahallisena korvauksena (siviililain 1331 pykälän 3 momentti).