6 Mitkä ovat kuoleman seuraukset?

Tämä riippuu siitä, onko ensimmäisenä menehtynyt puoliso laatinut testamentin. Puolisot voivat vapaasti nimetä toisensa testamentilla koko kuolinpesänsä yleisseuraajiksi. Tässä tapauksessa kuolleen puolison perilliset voivat vaatia heille kuuluvaa lakisääteistä osuutta (mutta vaatimuksia esitetään harvoin). Jos testamenttia ei ole laadittu ja jos kuolleella osapuolella on perillisiä, lapset (tai heidän jälkeläisensä, jos lapset eivät enää ole elossa puolison menehtyessä) saavat puolet kuolinpesästä ja toinen puolisko luovutetaan eloonjääneelle puolisolle (siviililain 808 pykälän 1 momentti). Eloonjääneellä puolisolla on myös oikeus jatkaa asumista ensisijaisessa asunnossaan (siviililain 633 pykälä). Jos kuolleella osapuolella ei ole lapsia tai muita jälkeläisiä, eloonjäänyt puoliso on ainoa perillinen (siviililain 810 pykälä).