8 Mitä laki määrää rekisteröityneiden ja rekisteröimättömien parien omaisuudesta?

Uuden yhteisasumista koskevan lain (Cohabitation Act, Maltan lainsäädännön luku 571) sisältämät erityismääräykset “tavanomaisesta, ensisijaisesta, yhteisestä kodista” koskevat ainoastaan rekisteröityjä parisuhteita.

Rekisteröidyn parisuhteen toisen osapuolen kuoltua ja jos yhteinen koti on yhteisomistuksessa, eloon jäävällä osapuolella on oikeus asua kodissa elinikänsä tai siihen asti, että hän solmii kirkollisen tai siviiliavioliiton tai uuden rekisteröidyn parisuhteen.

Jos yhteisen kodin omisti ensin kuollut osapuoli, eloon jäävällä on oikeus asua tässä kodissa yhtä monta vuotta kuin parisuhteen osapuolet olivat asuneet yhdessä, kuitenkin enintään 15 vuotta. Samalla laissa määrätään, että eloon jäävän osapuolen asumisoikeus kestää hänen elinikänsä tai siihen asti, että hän solmii kirkollisen tai siviiliavioliiton tai uuden rekisteröidyn parisuhteen.

Irtaimesta omaisuudesta laki mahdollistaa sen lähtökohtaisen olettamuksen, että yhdessä asuvilla on oikeus yhtäläisiin osuuksiin “tavanomaisessa, ensisijaisessa, yhteisessä kodissa” olevasta irtaimesta omaisuudesta, joka on hankittu yhteisasumisen aikana.