9 Mikä on päätösvaltainen taho, jonka puoleen voidaan kääntyä kiistatapauksissa ja muissa lakikysymyksissä?

Sanotun vaikuttamatta asetuksen (EY) N:o 2201/2003 soveltamiseen, Maltan tuomioistuimet ovat toimivaltaisia avioeroasioissa, jos ainakin toinen puolisoista on asunut Maltassa päivänä, jona avioerohakemus on toimitettu toimivaltaisen siviilituomioistuimen käsiteltäväksi, tai jos ainakin toisen puolison pysyvä asuinpaikka on ollut Maltassa yhden vuoden ajan välittömästi ennen avioerohakemuksen jättämistä.