3 Miten puolisot voivat järjestää omaisuutensa hallinnan?

3.1. Mitä oikeuksia voidaan muokata sopimuksella, mitä ei? Minkälaisten erilaisten aviovarallisuusjärjestelmien välillä puolisot voivat tehdä valintansa?

Puolisot voivat poiketa lakisääteisestä järjestelmästä tekemällä avioehtosopimuksen. Osapuolet voivat vapaasti valita sopimuksen sisällön, mutta käytännössä osapuolet valitsevat joko rajoitetun yhteisomistuksen tai sopivat, että avio-oikeutta ei sovelleta, jolloin varallisuus yleensä nettoutetaan. Avioliiton päättyessä määräaikaisesti nettoutettu varallisuus ja lopullinen nettoutettu varallisuus on eroteltava toisistaan. Avioehtosopimuksella ei saa kieltää puolisoiden esittämiä elatusapuvaatimuksia, eikä sillä saa rajoittaa perheiden suojelua koskevia sääntöjä, kuten sitä, että toiselta puolisolta on saatava suostumus puolisoiden yhteisen asunnon luovuttamiseen (katso siviililain 1 osan 88 pykälä).

3.2. Mitkä ovat avioehtosopimuksen muotovaatimukset ja miten sopimus on laadittava?

Avioehtosopimus on tehtävä virallisena asiakirjana. Alankomaiden notaarien yhteystiedot ovat saatavana seuraavalla sivustolla: http://www.notaries-directory.eu.

3.3. Milloin sopimus voidaan solmia ja milloin se tulee voimaan?

Avioehtosopimus voidaan tehdä ennen avioitumista tai avioliiton aikana (katso siviililain 1 osan 114 pykälä). Ensimmäisessä tapauksessa sopimus tulee voimaan, kun avioliitto virallistetaan. Jälkimmäisessä tapauksessa sopimusta sovelletaan puolisoihin yhden päivän kuluttua asiakirjan vahvistamisesta.

3.4. Voivatko puolisot muokata voimassa olevaa avioehtosopimusta? Jos, millä ehdoilla?

Sopimusta voidaan muuttaa avioliiton aikana, katso vastaukset 3.2 ja 3.3 kohdassa.