4 Voidaanko avio-omaisuuskäytäntö rekisteröidä ja onko se pakollista?

4.1. Onko Suomessa avioehtoasiain rekisteri? Missä?

Tuomioistuimen hallintovirkamies vastaa aviovarallisuusrekisterin ylläpidosta. Avioehtosopimukset on rekisteröitävä siinä tuomioistuimessa, jolla on alueellinen toimivalta paikassa, jossa avioliitto virallistetaan. Jos avioliitto solmitaan Alankomaiden ulkopuolella, Haagin tuomioistuimen hallintovirkamiehen on rekisteröitävä avioehtosopimus.

4.2. Mitkä asiakirjat rekisteröidään? Mitkä tiedot rekisteröidään?

Rekisteriin tallennetaan jäljennös virallisesta asiakirjasta, joka sisältää avioehtosopimuksen.

4.3. Miten rekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää ja kenellä on oikeus saada niistä tieto?

Kuka tahansa voi tutustua rekisteriin ja voi – maksua vastaan – saada jäljennöksen avioehtosopimuksesta.

4.4. Mitkä ovat rekisteröinnin oikeudelliset vaikutukset (voimassaolo, valvottavuus)?

Kolmannet osapuolet voivat vilpittömässä mielessä vastustaa avioliiton aikana tehtyjä sopimuksia 14 päivän kuluessa sopimuksen kirjaamisesta rekisteriin (katso siviililain 1 osan 120 pykälä). Ennen avioliiton virallistamista tehdyt avioehtosopimukset, jotka on kirjattu rekisteriin, voidaan riitauttaa avioitumispäivästä lähtien.