5 Mitkä ovat avioeron/asumuseron vaikutukset?

5.1. Miten omaisuus (oikeudet in rem) jaetaan?

Yhteisomistus raukeaa avioerotilanteessa (katso siviililain 1 osan 99 pykälä). Periaatteessa kummallakin puolisolla on oikeus puoleen omaisuudesta. Kun yhteisomistus raukeaa, kumpikin puolisoista voi pyytää hänelle kuuluvien vaatteiden, korujen, työhön ja liiketoimintaan liittyvien välineiden sekä asiakirjojen ja hänen suvulleen kuuluvien muistoesineiden palauttamista (katso siviililain 1 osan 101 pykälä). Omaisuuden jakamisesta voidaan sopia avioehdossa. Myös tuomari voi tehdä päätöksen jakamisesta (katso siviililain 3 osan 185 pykälä). Jakamista voidaan pyytää milloin tahansa (katso siviililain 3 osan 178 pykälä). Jos avioehtosopimuksessa säädetään varallisuuden nettouttamisesta, puolisoille on avioerotilanteessa myös suoritettava korvaus (rahallisena korvauksena).

5.2. Kuka on vastuussa veloista avioeron/erilleen muuttamisen jälkeen?

Avioeron jälkeen entinen puoliso on edelleen vastuussa kaikesta yhteisestä velasta, jonka hän on ottanut avioliiton aikana. Avioliiton purkamisen jälkeen myös toinen entisistä puolisoista on yhdessä vastuussa kyseistä velasta. Velkoja voi periä velan vain toiselle entiselle puolisolle osoitetusta yhteisestä omaisuudesta. Velka voidaan periä myös sen entisen puolison yksityisestä omaisuudesta, joka on ottanut velan, mutta ei toisen entisen puolison yksityisestä omaisuudesta (katso siviililain 1 osan 102 pykälä).

5.3. Voiko toinen puoliso vaatia toiselta puolisolta avio-oikeuden alaisen omaisuuden esinekohtaisen jaon lisäksi erityistä tasausmaksua rahassa?

Yhteinen omaisuus voidaan osittaa jakamalla omaisuus luontoissuorituksina tai maksamalla rahallinen korvaus. Ositusta voidaan pyytää milloin tahansa (katso siviililain 3 osan 178 pykälä).