6 Mitkä ovat kuoleman seuraukset?

Jos sovellettavana aviovarallisuusjärjestelmänä on yhteisomistus, eloonjääneellä puolisolla on oikeus puoleen jakamattomasta yhteisestä omaisuudesta ja toinen puolisko osoitetaan kuolleen osapuolen kuolinpesälle. Eloonjäänyt puoliso on erityisessä asemassa perinnönjakoa koskevassa lainsäädännössä: jos hän on perillinen lasten kanssa, hänelle annetaan lainsäädännön nojalla kuolleen osapuolen kuolinpesän kaikki varat ja hänet velvoitetaan maksamaan velat (katso siviililain 4 osan 13 pykälä ja sitä seuraavat pykälät). Jos kuolleen osapuolen testamentissa määrätään, että eloonjäänyt puoliso ei peri mitään, tai jos hän tarvitsee perintöä muista syistä, hän voi pyytää perillisiltä käyttöoikeutta ja nautintaoikeutta puolisoiden aiempaan yhteiseen asuntoon (katso siviililain 4 osan 28 ja 29 pykälä) ja vaatia muun omaisuuden nautintaoikeutta (katso siviililain 4 osan 30 pykälä).