8 Mitä laki määrää rekisteröityneiden ja rekisteröimättömien parien omaisuudesta?

Edellä mainittua sovelletaan rekisteröidyn parisuhteen osapuoliin1 soveltuvin osin (katso siviililain 1 osan 80a–80g pykälä). Tämä poikkeaa kansainvälisen yksityisoikeuden säännöistä, katso

1. Alankomaissa samaa tai eri sukupuolta olevat henkilöt voivat virallistaa suhteensa rekisteröimällä parisuhteensa.

Siviililain 10 osan 70–85 pykälä. Siviililaissa ei säädetä avopareista. Avoparit voivat kuitenkin tehdä avoliittoa koskevia sopimuksia, jotka yleensä laaditaan virallisina asiakirjoina. Usein avoparit myös laativat testamentit, joissa avopuoliso nimetään edunsaajaksi.