1 Mitä lakia sovelletaan?

1.1. Mitä maan lain mukaan aviopuolisoiden aviovarallisuussuhteet määräytyvät, jos puolisot ovat eri valtioiden kansalaisia? Minkä periaatteet/säännöt määrittävät sovellettavan lain? Vaikuttaako joissakin tapauksissa lainvalintaan kansainväliset konventiot? Jos vaikuttaa, niin minkälaisissa tapauksissa?

Puolisoiden välisiin henkilökohtaisiin suhteisiin ja varallisuussuhteisiin sovelletaan sen valtion lainsäädäntöä, jonka kansalaisia molemmat puolisot ovat (kansainvälisestä yksityisoikeudesta annetun lain 51 pykälän 1 momentti). Jos puolisot ovat eri maiden kansalaisia, suhteisiin sovelletaan molempien puolisoiden oleskelupaikkana olevan valtion lainsäädäntöä ("oleskelupaikalla" tarkoitetaan paikkaa, jossa henkilö oleskelee ja josta hän aikoo tehdä pysyvän asuinpaikkansa; siviililain 25 pykälä). Jos puolisot eivät oleskele samassa valtiossa, suhteisiin sovelletaan sen valtion lainsäädäntöä, jossa molemmilla puolisoilla on asuinpaikka. Jos puolisot eivät asu samassa valtiossa, suhteisiin sovelletaan sen valtion lainsäädäntöä, johon puolisot liittyvät läheisimmin (kansainvälisestä yksityisoikeudesta annetun lain 51 pykälän 2 momentti).

1.2. Voivatko puolisot valita sovellettavan lain? Jos puolisoilla on mahdollista valita sovellettava laki, mitkä periaatteet ohjaavat lainvalintaa (esim. valittavat lait, muodolliset vaatimukset, takautuvuus)?

Puolisot voivat päättää, että heidän varallisuussuhteisiinsa ja avioehtosopimukseensa sovelletaan jommankumman puolison kotimaan tai jommankumman puolison oleskelu- tai asuinvaltion lainsäädäntöä. He voivat valita sovellettavan lainsäädännön joko ennen avioitumista tai avioliiton aikana (kansainvälisestä yksityisoikeudesta annetun lain 52 pykälän 1 momentti). Jos näin ei tehdä, avioehtosopimukseen sovelletaan sitä lainsäädäntöä, jota on sovellettu puolisoiden välisiin henkilökohtaisiin suhteisiin ja varallisuussuhteisiin sopimuksen tekohetkellä (kansainvälisestä yksityisoikeudesta annetun lain 52 pykälän 2 momentti).

Jotta lainsäädännön valinta olisi pätevä, valinta on suoritettava avioehtosopimuksissa tavalla, josta säädetään valitussa lainsäädännössä tai sen valtion lainsäädännössä, jossa lainsäädäntö valitaan (kansainvälisestä yksityisoikeudesta annetun lain 52 pykälän 3 momentti). Puolan lainsäädännön nojalla avioehtosopimus on tehtävä notaarin antamana virallisena asiakirjana (siviililain 73 pykälän 2 momentti ja perheistä ja holhoojista annetun lain 47 pykälän 1 momentti).