4 Voidaanko avio-omaisuuskäytäntö rekisteröidä ja onko se pakollista?

Avioehtosopimuksia ei kirjata erityiseen rekisteriin Puolassa.

Yrittäjistä pidetään rekisteriä kansallisista tuomioistuinten rekistereistä annetun lain mukaisesti. Lain nojalla rekisteriin voidaan kirjata tiedot sellaisten yksityishenkilöiden aviovarallisuusjärjestelmästä, jotka on kirjattu rekisteriin yrittäjinä tai henkilöyhtymän yhtiökumppaneina. Rekisterin tiedot ovat julkisia. Näin ollen vaatimus siitä, että sopimusosapuolelle on ilmoitettava avioehtosopimuksen tekemisestä, voidaan tässä tapauksessa täyttää ilmoittamalla aviovarallisuusjärjestelmästä edellä mainittuun rekisteriin (katso 3.1 kohta).