9 Mikä on päätösvaltainen taho, jonka puoleen voidaan kääntyä kiistatapauksissa ja muissa lakikysymyksissä?

Puolan tuomioistuimilla on tuomiovalta oikeudenkäyntimenettelyissä käsiteltävissä asioissa, jotka koskevat avioliittoa ja puolisoiden varallisuussuhteita, jos kantajan oleskelu- tai asuinpaikka on Puolassa, tai mikäli näin ole, jos

  • 1) molempien puolisoiden viimeinen yhteinen oleskelupaikka tai viimeinen yhteinen asuinpaikka on Puolassa ja toinen puolisoista oleskelee tai asuu edelleen Puolassa; tai
  • 2) kantajana olevan puolison oleskelu- tai asuinpaikka on ollut Puolassa vähintään yhden vuoden ajan välittömästi ennen menettelyjen käynnistämistä; tai
  • 3) kantajana oleva puoliso on Puolan kansalainen ja hän on oleskellut tai asunut Puolassa vähintään kuuden kuukauden ajan välittömästi ennen menettelyjen käynnistämistä; tai
  • 4) molemmat puolisoista ovat Puolan kansalaisia.

Puolan tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta, jos molemmat puolisoista ovat Puolan kansalaisia ja molemmat oleskelevat ja asuvat Puolassa (siviiliprosessilain 1103 pykälä). Puolan tuomioistuimilla on tuomiovalta hakemusasioissa, jotka koskevat avioliittoa, jos toinen puolisoista tai avioitumista harkitsevista osapuolista on Puolan kansalainen tai on jonkin muun valtion kansalainen, jonka oleskelu- tai asuinpaikka on Puolassa tai joka aikoo avioitua Puolassa. Puolan tuomioistuimilla on toimivalta myös asioissa, jotka koskevat yhteisen omaisuuden jakamista yhteisomistusjärjestelmän rauetessa, jos yhteinen omaisuus tai sen merkittävä osa sijaitsee Puolassa (siviiliprosessilain 1106 pykälä).