3 Miten puolisot voivat järjestää omaisuutensa hallinnan?

Jos puolisot tekevät avioehtosopimuksen, he voivat määrätä seuraavista:

  • a) yleisesti sovellettava yhteisomistus; tätä ei kuitenkaan voida valita, jos jommallakummalla puolisoista on jo lapsia, jotka eivät ole molempien puolisoiden biologisia lapsia. Tässä varallisuusjärjestelmässä kaikki puolisoille kuuluva nykyinen ja tuleva omaisuus katsotaan yhteiseksi omaisuudeksi, lukuun ottamatta lainsäädännöllä soveltamisalan ulkopuolelle jätettyä omaisuutta (siviililain 1732 pykälä). Yhteisomistusta ei sovelleta esimerkiksi lahjoituksena tai testamenttilahjoituksena saatuun omaisuuteen, joka on määritetty jäämään yhteisomistuksen soveltamisalan ulkopuolelle, tai henkilökohtaisiin oikeuksiin tai suvun muistoesineisiin, joiden rahallinen arvo on vähäinen (siviililain 1733 pykälä).
  • b) erillisomistus, joka on pakollinen, jos avioliitto on solmittu ilman etukäteen vaadittuja avioliittoon liittyviä menettelyjä tai jos jompikumpi tai molemmat puolisoista ovat vähintään 60-vuotiaita. Tässä järjestelmässä kumpikin puolisoista säilyttää valvonta- ja hallintaoikeutensa kaikkeen nykyiseen ja tulevaan omaisuuteensa, josta hän voi myös vapaasti luopua (siviililain 1735 pykälä).
  • c) poikkeusjärjestelmä, millä tarkoitetaan, että puolisot voivat valita järjestelmän, jonka ominaisuudet on valittu kahdesta tai jopa kolmesta eri aviovarallisuusjärjestelmästä.

3.2. Mitkä ovat avioehtosopimuksen muotovaatimukset ja miten sopimus on laadittava?

Avioehtosopimus on tehtävä notaarin antamana virallisena asiakirjana tai missä tahansa maistraatissa laadittavana asiakirjana.

3.3. Milloin sopimus voidaan solmia ja milloin se tulee voimaan?

Avioehtosopimus on tehtävä ennen avioitumista. Se tulee voimaan välittömästi avioitumisen jälkeen. Aviovarallisuusjärjestelmää ei voida vaihtaa vihkimisen jälkeen.

3.4. Voivatko puolisot muokata voimassa olevaa avioehtosopimusta? Jos, millä ehdoilla?

Ei, puolisot eivät voi muuttaa voimassa olevaa sopimusta.