4 Voidaanko avio-omaisuuskäytäntö rekisteröidä ja onko se pakollista?

4.1. Onko Suomessa avioehtoasiain rekisteri? Missä?

Maistraatit pitävät rekisteriä sovellettavista aviovarallisuusjärjestelmistä (väestörekisteristä annetun lain 180 pykälä ja sitä seuraavat pykälät). Jos puolisot ovat tehneet avioehtosopimuksen ennen avioitumista, tämä on mainittava vihkitodistuksessa, joka rekisteröidään asiasta vastaavassa maistraatissa (väestörekisteristä annetun lain 190 pykälä).

4.2. Mitkä asiakirjat rekisteröidään? Mitkä tiedot rekisteröidään?

Yleisten vaatimusten lisäksi vihkitodistuksessa on muiden tietojen ohessa esitettävä maininta siitä, solmitaanko avioliitto avioehtosopimuksella vai ilman avioehtosopimusta, viitattava asiaan sovellettavaan säädökseen tai asiakirjaan, jossa esitetään yksityiskohtaiset tiedot säädetystä aviovarallisuusjärjestelmästä, ja ilmoitettava varallisuusjärjestelmän tyyppi, jos se on jokin edellä mainituista tyypeistä (väestörekisteristä annetun lain 181 pykälä).

4.3. Miten rekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää ja kenellä on oikeus saada niistä tieto?

Väestörekisterin tiedot ovat julkisia.

4.4. Mitkä ovat rekisteröinnin oikeudelliset vaikutukset (voimassaolo, valvottavuus)?

Kolmannet osapuolet voivat riitauttaa avioehtosopimuksen vain, jos se on rekisteröity (siviililain 1711 pykälän 1 momentti ja väestörekisteristä annetun lain 191 pykälän 1 momentti).