5 Mitkä ovat avioeron/asumuseron vaikutukset?

5.1. Miten omaisuus (oikeudet in rem) jaetaan?

Avioerotilanteessa puolisoiden yhteinen omaisuus jaetaan. Aluksi omaisuudesta erotetaan puolisoiden henkilökohtainen omaisuus. Tämän jälkeen suoritetaan korvaukset ja maksetaan velat. Lopuksi kummallekin puolisolle annetaan puolet yhteisestä omaisuudesta. Sääntö tasapuolisista osuuksista on pakollinen. Tämä tarkoittaa, että mahdolliset sopimukset, joilla määrätään muuta, ovat pätemättömiä (siviililain 1730 pykälä). Vaikka puolisot olisivat päättäneet, että heidän omaisuuteensa sovelletaan yleistä yhteisomistusta, puolisot saavat avioerotilanteessa itselleen vain sen omaisuuden, johon heillä olisi oikeus lakisääteisen yhteisomistusjärjestelmän nojalla (siviililain 1790 pykälä).

Jos puolisot eivät saa tehtyä päätöstä yhteisen omaisuuden jakamisesta, tuomioistuin jakaa omaisuuden. Jos puolisot tekevät päätöksen yhteisen omaisuutensa jakamisesta, päätös on tehtävä notaarin läsnä ollessa tai maistraatissa.

5.2. Kuka on vastuussa veloista avioeron/erilleen muuttamisen jälkeen?

Yhteistä omaisuutta jaettaessa myös yhteiset velat jaetaan. Tämä jakaminen sitoo kuitenkin velkojia vain, jos ne antavat jakamiseen suostumuksensa.

5.3. Voiko toinen puoliso vaatia toiselta puolisolta avio-oikeuden alaisen omaisuuden esinekohtaisen jaon lisäksi erityistä tasausmaksua rahassa?

Jos sen omaisuuden arvo, jonka toinen puolisoista on saanut omaisuuden jakamisen perusteella, on suurempi kuin sen osuuden arvo, johon hän on oikeutettu, puolisot voivat sopia tasingosta, joka suoritetaan luontoissuorituksena tai maksuna. Tässä tapauksessa notaari määrittää tasingon suuruuden ottaen huomioon kaiken varallisuuden, velat ja kunkin puolison osuuden yhteisestä omaisuudesta. Jos puolisot eivät saa tehtyä päätöstä, tuomioistuin tekee päätöksen tasingosta.