8 Mitä laki määrää rekisteröityneiden ja rekisteröimättömien parien omaisuudesta?

Portugalin lainsäädännössä ei säädetä erikseen kumppaneiden varallisuussuhteista. Asiaan sovelletaan velvollisuuksia koskevan lainsäädännön yleisiä säännöksiä.