4 Voidaanko avio-omaisuuskäytäntö rekisteröidä ja onko se pakollista?

4.1. Onko Suomessa avioehtoasiain rekisteri? Missä?

Avioehtosopimukset on rekisteröitävä aviovarallisuusjärjestelmien kansalliseen rekisteriin, jota pitää Romanian kansallinen notaariliitto (Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România), avioliiton virallisesti vahvistavan laitoksen ylläpitämään väestörekisteriin ja muihin julkistamiseen liittyviin rekistereihin omaisuuden luonteen mukaisesti (kaupparekisteri, kiinteistörekisteri jne.).

4.2. Mitkä asiakirjat rekisteröidään? Mitkä tiedot rekisteröidään?

Avioehtosopimuksen jäljennös on kirjattava aviovarallisuusjärjestelmien kansalliseen rekisteriin ja väestörekisteriin sekä muihin edellä mainittuihin rekistereihin.

4.3. Miten rekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää ja kenellä on oikeus saada niistä tieto?

Kuka tahansa voi pyytää tietoja aviovarallisuusjärjestelmien kansallisesta rekisteristä ja pyytää todistusotteen antamista (siviililain 334 pykälän 5 momentti) ilman, että hänen on perusteltava pyyntönsä.

4.4. Mitkä ovat rekisteröinnin oikeudelliset vaikutukset (voimassaolo, valvottavuus)?

Kolmannet osapuolet voivat riitauttaa avioehtosopimuksen vain, jos se on rekisteröity.