9 Mikä on päätösvaltainen taho, jonka puoleen voidaan kääntyä kiistatapauksissa ja muissa lakikysymyksissä?

Sanotun vaikuttamatta asetuksen (EY) N:o 2201/2003 soveltamiseen, kansainvälisestä yksityisoikeudesta annetun Romanian lain nro 105/1992 kansainvälistä toimivaltaa koskevien säännösten nojalla Romanian tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta asioissa, jotka koskevat avioliittojen purkamista, kumoamista ja mitätöintiä, ja muissa puolisoiden välisissä riita-asioissa (lukuun ottamatta asioita, jotka liittyvät ulkomailla sijaitsevaan kiinteään omaisuuteen), jos molempien puolisojen oleskelupaikka ("oleskelupaikalla" tarkoitetaan paikkaa, jonka henkilö on ilmoittanut ensisijaiseksi asuinpaikakseen) on kanteen esittämispäivänä Romaniassa ja jos toinen puolisoista on Romanian kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö. Romanian tuomioistuimet ovat myös toimivaltaisia kaikissa asioissa, jotka liittyvät Romaniassa sijaitsevaan kiinteään omaisuuteen.