1 Mitä lakia sovelletaan?

1.1. Mitä maan lain mukaan aviopuolisoiden aviovarallisuussuhteet määräytyvät, jos puolisot ovat eri valtioiden kansalaisia? Minkä periaatteet/säännöt määrittävät sovellettavan lain? Vaikuttaako joissakin tapauksissa lainvalintaan kansainväliset konventiot? Jos vaikuttaa, niin minkälaisissa tapauksissa?

Puolisoiden henkilö- ja varallisuussuhteita säädellään sen valtion lainsäädännöllä, jonka kansalaisia puolisot ovat. Jos puolisot ovat eri valtioiden kansalaisia, kyseisiä suhteita säädellään Slovakian lainsäädännöllä. Avioehtosopimuksia säädellään lainsäädännöllä, jota on sovellettu puolisoiden varallisuussuhteisiin sopimusta tehtäessä (kansainvälisestä yksityisoikeudesta ja prosessioikeudesta annetun lain (Zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom (ZMPS)) 21 pykälä).

1.2. Voivatko puolisot valita sovellettavan lain? Jos puolisoilla on mahdollista valita sovellettava laki, mitkä periaatteet ohjaavat lainvalintaa (esim. valittavat lait, muodolliset vaatimukset, takautuvuus)?

Lainvalinta ei ole sallittua Slovakiassa.