4 Voidaanko avio-omaisuuskäytäntö rekisteröidä ja onko se pakollista?

Slovakiassa ei ole erityistä avioehtosopimusrekisteriä. Muodoltaan virallisesti oikeaksi todistettuja asiakirjoja olevat sopimukset rekisteröidään kansalliseen laillisesti oikeaksi todistettujen asiakirjojen rekisteriin, jota ylläpitää Slovakian tasavallan notaarien liitto. Henkilö, jonka hallussa virallisesti oikeaksi todistettu asiakirja on, voi varmistaa asiakirjan aitouden tarkastamalla notaarien liiton verkkosivuilta, onko virallisesti oikeaksi todistettu asiakirja myönnetty Slovakian tasavallassa sekä asiakirjan laatineen notaarin nimen. Virallisesti oikeaksi todistettujen asiakirjojen sisältö ei ole saatavilla.