6 Mitkä ovat kuoleman seuraukset?

Jos jompikumpi puoliso kuolee, yhteisen omaisuuden selvittäminen (jota ei ole laitettu vireille oikeudessa) suoritetaan perintömenettelyn yhteydessä. Sitä hoitaa notaari tuomioistuimen edustajan ominaisuudessa.

Eloonjäävän puolison saatua oman osuutensa yhteisestä omaisuudesta (yleensä hän saa puolet) hänellä on lisäksi oikeus perintöön kuolleen puolison kuolinpesästä. Jos elonjäävä puoliso perii yhdessä kuolleen puolison jälkeläisten (lasten) kanssa, hän saa yhtä suuren osuuden, kuin kukin lapsi. Jos jälkeläisiä ei ole ja eloonjäävä puoliso perii yhdessä kuolleen puolison vanhempien kanssa, hän saa vähintään puolet kuolinpesästä.