9 Mikä on päätösvaltainen taho, jonka puoleen voidaan kääntyä kiistatapauksissa ja muissa lakikysymyksissä?

Eron, avioliiton mitätöimisen tai avioliiton olemassaolon tai olemattomuuden määrittämisen osalta toimivaltaisena tuomioistuimena on sen alueen käräjäoikeus, jossa puolisoilla on viimeksi ollut yhteinen asuinpaikka. Edellytyksenä on, että vähintään toinen puoliso asuu edelleen kyseisellä alueella. Jos tällaista tuomioistuinta ei ole, toimivaltainen tuomioistuin on vastaajan yleistuomioistuin. Jos sellaistakaan tuomioistuinta ei ole, toimivaltainen tuomioistuin on kantajan yleistuomioistuin (siviiliprosessilain (Občianskeho súdneho poriadku (OSP)) 88 pykälä). Yleistuomioistuin on sen alueen käräjäoikeus, jossa kansalaisella on asuinpaikka. Jos hänellä ei ole asuinpaikkaa, yleistuomioistuin on sen alueen käräjäoikeus, jossa hän oleskelee.

Eron jälkeen tapahtuvan puolisoiden yhteisen omaisuuden tai muun omaisuuden selvityksen tai asunnon yhteisen vuokran peruuttamisen osalta toimivaltaisena tuomioistuimena on erosta päättävä tuomioistuin. Avioliittoa koskevien asioiden osalta Slovakian tuomioistuimilla on kansainvälinen toimivalta, mikäli vähintään toinen puolisoista on Slovakian tasavallan kansalainen. Mikäli kumpikaan puolisoista ei ole Slovakian kansalainen, Slovakian tuomioistuimilla on tuomiovalta,

  • jos vähintään jompikumpi puoliso asuu Slovakiassa ja tuomioistuimen päätös voidaan tunnustaa kummankin puolison kotimaassa tai
  • jos vähintään jompikumpi puoliso on oleskellut pidemmän aikaa Slovakian tasavallassa tai
  • jos puolisot asuvat Slovakiassa (avioliiton pätevyyden osalta). (ZMPS:n 38 pykälä)