1 Mitä lakia sovelletaan?

1.1. Mitä maan lain mukaan aviopuolisoiden aviovarallisuussuhteet määräytyvät, jos puolisot ovat eri valtioiden kansalaisia? Minkä periaatteet/säännöt määrittävät sovellettavan lain? Vaikuttaako joissakin tapauksissa lainvalintaan kansainväliset konventiot? Jos vaikuttaa, niin minkälaisissa tapauksissa?

Puolisoiden henkilökohtaisia suhteita ja varallisuussuhteita säännellään sen valtion lainsäädännöllä, jonka kansalaisia molemmat puolisot ovat. Jos puolisot ovat eri valtioiden kansalaisia, sovelletaan pysyväksi asuinpaikaksi valitun valtion lainsäädäntöä. Jos he ovat eri valtioiden kansalaisia eikä heillä ole pysyvää asuinpaikkaa samassa valtiossa, sovelletaan sen valtion lainsäädäntöä, jossa he ovat asuneet viimeksi yhdessä. Jos sovellettavaa lainsäädäntöä ei voida määrittää näiden sääntöjen perusteella, sovelletaan sen valtion lainsäädäntöä, johon puolisot liittyvät läheisimmin (kansainvälisestä yksityisoikeudesta ja oikeudenkäynnistä annetun lain 38 pykälän 1 momentti).

Myös avoparien varallisuussuhteita säännellään heidän yhteisen kotimaansa lainsäädännöllä. Jos he ovat eri valtioiden kansalaisia, sovelletaan yhteiseksi asuinpaikaksi valitun valtion lainsäädäntöä.

Jos aviopari on tehnyt sopimuksen omaisuudestaan, sovelletaan sitä lainsäädäntöä, jota on sovellettu heidän varallisuussuhteisiinsa sopimuksentekohetkellä.

Mongolian, Puolan, Ranskan, Romanian, Slovakian, Tšekin tasavallan, Unkarin ja Venäjän federaation kanssa on tehty kansainvälistä oikeusapua koskevia kahdenvälisiä sopimuksia, joissa määritetään aviovarallisuussuhteisiin sovellettavat lainvalintasäännöt (katso http://www.mp.gov.si/).

1.2. Voivatko puolisot valita sovellettavan lain? Jos puolisoilla on mahdollista valita sovellettava laki, mitkä periaatteet ohjaavat lainvalintaa (esim. valittavat lait, muodolliset vaatimukset, takautuvuus)?

Puolisot voivat valita varallisuussuhteisiinsa sovellettavan lainsäädännön, jos se sallitaan varallisuussuhteisiin alun pitäen sovellettavassa lainsäädännössä (kansainvälisestä yksityisoikeudesta ja oikeudenkäynnistä annetun lain 39 pykälä). Valittua lainsäädäntöä ei kuitenkaan sovelleta, jos sen oikeusvaikutukset eivät vastaa Slovenian tasavallan julkisen politiikan yleisiä tavoitteita (kansainvälisestä yksityisoikeudesta ja oikeudenkäynnistä annetun lain 6 pykälä). Slovenian lainsäädännössä ei sinällään säädetä sovellettavan lainsäädännön valinnasta.