4 Voidaanko avio-omaisuuskäytäntö rekisteröidä ja onko se pakollista?

Omaisuuden hallintatapaa ja juridisia suhteita koskeva sopimus merkitään näiden sopimusten sähköiseen rekisteriin, jota pitää yllä Slovenian notaarikamari.