6 Mitkä ovat kuoleman seuraukset?

Jos jompikumpi puolisoista menehtyy, yhteinen omaisuus jaetaan tasapuolisesti ja kuolleen osapuolen osuus siirretään hänen kuolinpesäänsä. Eloonjääneen puolison perilliset voivat pyytää tuomioistuinta määrittämään osuudet eri painotuksen mukaisesti. Kun ositus on suoritettu, eloonjäänyt puoliso saa perinnön perinnönjakoon sovellettavan ensisijaisen tai toissijainen järjestelmän mukaisesti. Ensisijaisessa järjestelmässä perillisinä ovat eloonjäänyt puoliso ja kuolleen osapuolen lapset, ja perintö jaetaan tasapuolisiin osuuksiin. Jos kuolleella osapuolella ei ole rintaperillisiä, sovelletaan toissijaista järjestelmää, jossa perillisinä ovat puolison lisäksi kuolleen osapuolen vanhemmat. Eloonjäänyt puoliso saa perinnöstä puolet.