8 Mitä laki määrää rekisteröityneiden ja rekisteröimättömien parien omaisuudesta?

Avoliitolla tarkoitetaan avioliiton kaltaista pitkäaikaista parisuhdetta kahden sellaisen eri sukupuolta olevan henkilön välillä, jotka voisivat halutessaan avioitua. Tämä tarkoittaa, että kumppaneiden avioliitolle ei saa olla oikeudellisia esteitä. Avopuolisoihin sovellettava varallisuusjärjestelmä vastaa aviopuolisoihin sovellettavaa varallisuusjärjestelmää. Näin ollen yhteinen omaisuus määritetään samalla tavalla kuin avioparien osalta. Eri sukupuolta olevat kumppanit eivät voi rekisteröidä parisuhdettaan. On lähes mahdotonta määrittää, milloin parisuhde voidaan katsoa pitkäaikaiseksi. Tämän takia kaikki omaisuus, joka on hankittu sen jälkeen, kun kumppanit ovat muuttaneet yhteen, katsotaan yhteiseksi omaisuudeksi, jos pariskunnan avioitumiselle ei ole esteitä.

Samaa sukupuolta olevat kumppanit voivat rekisteröidä parisuhteensa. Rekisteröinnin vaikutukset kumppaneiden varallisuussuhteisiin vastaavat avioliiton vaikutuksia (samaa sukupuolta olevien henkilöiden siviiliparisuhteen rekisteröinnistä annettu laki).