9 Mikä on päätösvaltainen taho, jonka puoleen voidaan kääntyä kiistatapauksissa ja muissa lakikysymyksissä?

Toimivaltaa koskevien yleisten sääntöjen mukaisesti Slovenian tuomioistuimilla on kansainvälinen toimivalta aviovarallisuutta koskevissa riita-asioissa, jos vastaajan pysyvä asuinpaikka on Slovenian tasavallassa. Jos vastaajalla ei ole pysyvää asuinpaikkaa muussa valtiossa, toimivalta voidaan määrittää myös hänen väliaikaisen Sloveniassa sijaitsevan asuinpaikkansa perusteella (kansainvälisestä yksityisoikeudesta ja oikeudenkäynnistä annetun lain 48 pykälä). Jos aviovarallisuuteen liittyvät riita-asiat koskevat Slovenian tasavallassa sijaitsevaa omaisuutta, Slovenian tuomioistuimet ovat toimivaltaisia myös siinä tapauksessa, että vastaajalla ei ole asuinpaikkaa Slovenian tasavallassa. Jos suurin osa omaisuudesta sijaitsee Slovenian tasavallassa ja muu omaisuus puolestaan ulkomailla, tuomioistuin voi tehdä ulkomailla sijaitsevaan omaisuuteen liittyviä päätöksiä vain, jos se tekee samalla päätöksiä Slovenian tasavallassa sijaitsevasta omaisuudesta, ja sillä edellytyksellä, että vastaajan on annettava siihen suostumuksensa (kansainvälisestä yksityisoikeudesta ja oikeudenkäynnistä annetun lain 67 pykälä).