3 Miten puolisot voivat järjestää omaisuutensa hallinnan?

3.1. Mitä oikeuksia voidaan muokata sopimuksella, mitä ei? Minkälaisten erilaisten aviovarallisuusjärjestelmien välillä puolisot voivat tehdä valintansa?

Puolisot voivat avioehtosopimuksen avulla valita aviovarallisuusjärjestelmäksi muun kuin perinteisen yhteisomistusjärjestelmän.

Lakisääteisen aviovarallisuusjärjestelmän eli yhteisomistuksen vaihtoehdoksi annetaan Espanjan lainsäädännössä erillisomistusjärjestelmä ( régimen de separación de bienes) ja osittaiseen yhteisomistukseen perustuva järjestelmä (régimen de participación). Erillisomistusjärjestelmässä (siviililain 1435–1444 pykälä) kumpikin puolisoista pitää omassa hallinnassaan omaisuuden, joka hänellä on ollut ennen avioitumista, ja saa yksinomaisen omistusoikeuden omaisuuteen, jonka hän hankkii avioliiton aikana. Jos ei voida määrittää, kenelle omaisuus kuuluu, sovelletaan olettamaa, jonka mukaan kumpikin puolisoista omistaa puolet omaisuudesta.

Osittaiseen yhteisomistukseen perustuvassa järjestelmässä (siviililain 1411–1434 pykälä) kumpikin puolisoista pitää omassa hallinnassaan omaisuuden, joka hänellä on ollut ennen avioitumista ja saa yksinomaisen omistusoikeuden omaisuuteen, jonka hän hankkii avioliiton aikana. Kummallakin puolisolla on kuitenkin oikeus tiettyyn osuuteen toisen puolison hankkimasta omaisuudesta järjestelmän voimassaoloaikana. Tämä hankittu omaisuus lasketaan, kun järjestelmä raukeaa tai avioliitto puretaan.

Puoliso ei kummassakaan järjestelmässä ole vastuussa toisen puolison veloista, ja kumpikin puolisoista voi vapaasti luovuttaa omaisuuttaan, puolisoiden yhteistä asuntoa lukuun ottamatta (siviililain 1320 pykälä).

3.2. Mitkä ovat avioehtosopimuksen muotovaatimukset ja miten sopimus on laadittava?

Avioehtosopimukset (capitulaciones matrimoniales) on laadittava virallisina asiakirjoina ( siviililain 1315 pykälä). Näin ollen sopimukset on laadittava notaarin läsnä ollessa. Notaari laatii virallisen asiakirjan ( siviililain 1280 pykälä). Tämän jälkeen sopimus rekisteröidään väestörekisteriin, jotta se on voimassa kolmansiin osapuoliin nähden.

3.3. Milloin sopimus voidaan solmia ja milloin se tulee voimaan?

Avioehtosopimuksia voidaan tehdä ennen avioitumista tai milloin tahansa avioliiton aikana. Ennen avioitumista tehdyt avioehtosopimukset tulevat voimaan vasta vihkimisen jälkeen (siviililain 1333 pykälä). Avioliiton aikana tehdyt avioehtosopimukset tulevat voimaan sopimusten tekohetkellä, mutta ne sitovat kolmansia osapuolia vasta, kun ne on kirjattu väestörekisteriin.

3.4. Voivatko puolisot muokata voimassa olevaa avioehtosopimusta? Jos, millä ehdoilla?

Puolisot voivat muuttaa voimassa olevaa sopimusta, mutta heidän on noudatettava samoja virallisia vaatimuksia ( siviililain 1331 pykälä). Muuttaminen ei kuitenkaan vaikuta kolmansien osapuolten jo saamiin oikeuksiin (siviililain 1317 pykälä).