4 Voidaanko avio-omaisuuskäytäntö rekisteröidä ja onko se pakollista?

Aviovarallisuusjärjestelmä ja kaikki siihen tehtävät muutokset/mukautukset on rekisteröitävä, jotta ne sitovat myös kolmansia osapuolia.

4.1. Onko Suomessa avioehtoasiain rekisteri? Missä?

Espanjassa on useita väestörekistereitä. Avioliitto ja mahdollinen avioehtosopimus on rekisteröitävä puolisoiden pysyvän asuinpaikan väestörekisteriin (siviililain 1333 pykälä javäestörekisteristä annetun lain 69 pykälä ja70 pykälä). Vain avioliiton rekisteröinti on pakollista ( väestörekisteristä annetun lain 71 pykälä).

4.2. Mitkä asiakirjat rekisteröidään? Mitkä tiedot rekisteröidään?

Ennen avioitumista tehdyt avioehtosopimukset on rekisteröitävä, samoin kuin avioliiton aikana tehdyt sopimukset, jos niillä vaihdetaan sovellettavaa aviovarallisuusjärjestelmää. Muussa tapauksessa ne eivät ole sitovia kolmansiin osapuoliin nähden. Myös asumuseroa ja avioeroa koskevat päätökset on rekisteröitävä (väestörekisteristä annetun lain 77 pykälä). Asianomaiset osapuolet saavat väestörekisteriltä todistuksen rekisteröinnistä ( väestörekisteristä annetun lain 75 pykälä). Toisena asiakirjana käytetään yleensä perhekirjaa (Libro de Familia), johon kirjataan yksityiskohtaiset tiedot avioliitoista, lasten syntymäpäivistä jne.

4.3. Miten rekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää ja kenellä on oikeus saada niistä tieto?

Rekisteröidyt tiedot ovat julkisia (väestörekisteristä annetun lain 6 pykälä ), mutta vain asianomaiset henkilöt tai heidän perillisensä voivat tutustua suojattuihin tietoihin ( tietosuojasta annettu laki nro 15/1999).

4.4. Mitkä ovat rekisteröinnin oikeudelliset vaikutukset (voimassaolo, valvottavuus)?

Rekisteröinnin oikeusvaikutuksena on se, että määräykset ovat sitovia kolmansiin osapuoliin nähden ( väestörekisteristä annetun lain 70 pykälä).