8 Mitä laki määrää rekisteröityneiden ja rekisteröimättömien parien omaisuudesta?

Espanjan aineellisessa oikeudessa tai kansainvälisessä yksityisoikeudessa ei anneta yhtenäisiä säännöksiä rekisteröidyistä parisuhteista. Joillakin itsehallintoalueilla sovelletaan omia säännöksiä.

Parisuhteita voidaan virallistaa samaa tai eri sukupuolta olevien henkilöiden välillä, ja parisuhteet voivat olla rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä. Tästä ei säädetä yleisesti kansallisella tasolla.

Andalusiassa , Aragoniassa, Asturiassa,Baleaareilla, Kanariansaarilla ja Kantabriassa parisuhteita koskevassa lainsäädännössä säädetään myös parisuhteita koskevasta rekisteristä.

Kataloniassa säädetään vain kunnallisista rekistereistä. Parisuhde osoitetaan virallisella asiakirjalla.

Extremadurassa , Madridissa, Navarrassa, Baskimaalla, Valenciassa , Kastilia- La Manchassa ja Kastilia ja Leónissa ei ole annettu erityisiä säännöksiä parisuhteista. Säännökset on sisällytetty parisuhteita koskevasta rekisteristä annettuihin säädöksiin.

Parisuhteita koskevia rekisterejä säännellään kansallisen tason sijaan alueellisella tasolla (itsehallintoalueilla). VainAndalusiassa, Aragoniassa,Asturiassa, Baleaareilla,Kanariansaarilla, Kastilia- La Manchassa,Kastiliaja Leónissa, Extremadurassa,Galiciassa, Madridissa, Baskimaalla jaValenciassa on annettu erityisiä säädöksiä, joissa säädetään myös de facto parisuhteista.

Jokainen itsehallintoalue sääntelee rekisteriä eri tavalla. Vaikutuksiltaan rekisteröinnit vaihtelevat ilmoitusluontoisista rekisteröinneistä käytännössä avioliittoa vastaaviin rekisteröinteihin. Joillakin itsehallintoalueilla ei säädetä tällaisesta alueellisesta rekisteristä.

Lainsäädännössä ei säädetä erikseen avopuolisojen omaisuudesta. Jopa rekisteröidyissä parisuhteissa parisuhteen osapuolet järjestävät itse omat varallisuussuhteensa (ellei lainsäädännössä muuta säädetä). Osapuolet voivat halutessaan valita säännöt, jotka vastaavat avioliiton yhteydessä sovellettavia sääntöjä. Jos asiasta ei ole tehty sopimusta tai säädetty lainsäädännössä, sovelletaan velvollisuuksia koskevan lainsäädännön ja omaisuutta koskevan lainsäädännön yleisiä säännöksiä.

Ellei muuta ole määrätty, puolisoiden yhteinen asunto kuuluu omistajalleen, elleivät lapset tai asianomaiset tarvitse suojelua, jolloin päätöksen tekee tuomari.