3 Miten puolisot voivat järjestää omaisuutensa hallinnan?

3.1. Mitä oikeuksia voidaan muokata sopimuksella, mitä ei? Minkälaisten erilaisten aviovarallisuusjärjestelmien välillä puolisot voivat tehdä valintansa?

Sovellettavana aviovarallisuusjärjestelmänä on siirretty yhteinen omaisuus. Ei ole olemassa vaihtoehtoista järjestelmää, jonka käytöstä osapuolet voisivat sopia. Puolisot tai tulevat puolisot voivat kuitenkin laatia avioehtosopimuksen. Sopimus ei muuta omistustilannetta. Se muuttaa ainoastaan aviovarallisuuden tai henkilökohtaisen omaisuuden luonnetta (ÄktB:n 7 luku). On myös olemassa erityisiä perheoikeudellisia sopimuksia, joita lainsäädännöllä säädellään. Ne koskevat esimerkiksi puolisojen välisiä lahjoja (ÄktB:n 8 luku ja laki nro 1936:83) sekä omaisuuden ositusta avioliiton aikana (ÄktB:n 9 luvun 1 ja 2 pykälä). Molemmissa tapauksissa sopimukset on rekisteröitävä. Puolisot voivat myös tehdä alustavan sopimuksen omaisuuden osituksesta uhkaavan eron varalta (ÄktB:n 9 luvun 13 pykälä).

3.2. Mitkä ovat avioehtosopimuksen muotovaatimukset ja miten sopimus on laadittava?

Avioehtosopimuksen on oltava kirjallinen, ja se on toimitettava Ruotsin verovirastolle (ÄktB:n 7 luvun 3 pykälä).

3.3. Milloin sopimus voidaan solmia ja milloin se tulee voimaan?

Avioehtosopimus voidaan tehdä ennen avioliittoa tai sen aikana. Tällaiset sopimukset on aina rekisteröitävä. Ensimmäisessä tapauksessa sopimus tulee voimaan avioliiton alkaessa. Jälkimmäisessä tapauksessa se tulee voimaan, kun se rekisteröidään.

3.4. Voivatko puolisot muokata voimassa olevaa avioehtosopimusta? Jos, millä ehdoilla?

Uuden avioehtosopimuksen avulla puolisot voivat muuttaa omaisuuden henkilökohtaisesta omaisuudesta aviovarallisuudeksi ja päinvastoin. Samoja muotomääräyksiä sovelletaan.