4 Voidaanko avio-omaisuuskäytäntö rekisteröidä ja onko se pakollista?

Avioehtosopimus on rekisteröitävä Ruotsin verovirastossa, jotta se olisi pätevä.