5 Mitkä ovat avioeron/asumuseron vaikutukset?

5.1. Miten omaisuus (oikeudet in rem) jaetaan?

Avio-oikeudet realisoituvat avioliiton purkautuessa tapahtuvan omaisuuden osituksen yhteydessä. Ensin lasketaan puolisoiden osuudet aviovarallisuudesta. Koska kumpikin puoliso omistaa omaisuutensa itsenäisesti, saamisoikeus ei viittaa mihinkään omaisuuteen erityisesti, vaan ainoastaan sen nimelliseen arvoon eli puoleen aviovarallisuuden nettoarvosta (velkojen vähentämisen jälkeen). Puoliso, jolla on eniten aviovarallisuutta, voi valita, että tasataanko arvojen erotus maksamalla kertakorvaus vai luovuttamalla arvoltaan vastaava määrä omaisuutta (ÄktB:n 11 luvun 9 pykälä). Taloudellisesti heikommassa asemassa oleva puoliso voi kuitenkin pyytää yhteisen kodin ja sen irtaimiston luovuttamista itselleen korvausta vastaan (ÄktB:n 11 luvun 8 pykälä). Mikäli puolisoiden koko omaisuus on henkilökohtaista omaisuutta eikä kumpikaan puoliso pyydä yhteisen kodin tai sen irtaimiston luovuttamista hänelle, omaisuuden ositusta ei tarvita (ÄktB:n 9 luvun 1 pykälä). Mainittakoon, että ero voidaan myöntää, vaikka puolisot eivät pääsisikään yhteisymmärrykseen kaikkien asiaan liittyvien asioiden osalta. Kyseiset asiat käsitellään sitten erikseen.

5.2. Kuka on vastuussa veloista avioeron/erilleen muuttamisen jälkeen?

Kumpikin puoliso vastaa omasta velastaan sekä avioliiton aikana että eron jälkeen.

5.3. Voiko toinen puoliso vaatia toiselta puolisolta avio-oikeuden alaisen omaisuuden esinekohtaisen jaon lisäksi erityistä tasausmaksua rahassa?

5.3.1. Jos aviovarallisuusjärjestelmä on omaisuuden yhteisyyden säästön järjestelmä, niin miten säästö on jaettava puolisoiden kesken?
- Onko korvaus maksettava rahana vai voiko sen suorittaa osoittamalla toiselle puolisolle säästöä vastaava osa omaisuudesta?
- Miten korvaus arvostetaan?
- Mikä on tasausmaksun määrä?
- Missä menettelyssä korvauksen suuruudesta päätetään?

Ruotsin lainsäädännössä ei tunneta kyseistä järjestelyä.

5.3.2. Jos puolisoiden aviovarallisuusjärjestelmä on muu kuin omaisuuden yhteisyyden säästön järjestelmä, miten omaisuus jaetaan?

Kohdassa 5.1 mainitun mukaisesti mikäli jommallakummalla puolisolla on enemmän aviovarallisuutta kuin toisella, erotus voidaan tasata maksamalla kertakorvaus.