9 Mikä on päätösvaltainen taho, jonka puoleen voidaan kääntyä kiistatapauksissa ja muissa lakikysymyksissä?

Aiemmin mainitun mukaisesti on olemassa kaksi erilaista sääntelyjärjestelmää (katso kysymys 1.1). Pohjoismaisten säädösten 8 pykälän perusteella omaisuuden ositusta koskevan vaateen arvioi sen sopimusvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa aviopuolisoiden ero tai asumusero on vireillä. Lain nro 1990:272 2 pykälän nojalla Ruotsin tuomioistuimet ovat toimivaltaisia aviovarallisuutta koskevissa riidoissa, jotka liittyvät Ruotsissa tapahtuvaan eroon. Lisäksi Ruotsin valtio on toimivaltainen, jos vastaajan vakituinen asuinpaikka sijaitsee Ruotsissa, jos kantajan vakituinen asuinpaikka sijaitsee Ruotsissa ja aviovarallisuuteen sovelletaan Ruotsin lainsäädäntöä, jos tapaus koskee Ruotsissa sijaitsevaa omaisuutta tai jos vastaaja on hyväksynyt, että asiaa käsitellään Ruotsissa. Toimivaltainen tuomioistuin on vastaajan vakituisen asuinpaikan käräjäoikeus. Mikäli toimivaltaista tuomioistuinta ei ole Ruotsin valtion ollessa toimivaltainen, kanne voidaan lain nro 1990:272 18 pykälän nojalla nostaa Tukholman käräjäoikeudessa.