1 Mitä lakia sovelletaan?

1.1. Mitä maan lain mukaan aviopuolisoiden aviovarallisuussuhteet määräytyvät, jos puolisot ovat eri valtioiden kansalaisia? Minkä periaatteet/säännöt määrittävät sovellettavan lain? Vaikuttaako joissakin tapauksissa lainvalintaan kansainväliset konventiot? Jos vaikuttaa, niin minkälaisissa tapauksissa?

Englanti/Wales

Englannin ja Walesin tuomioistuimet soveltavat avioeroihin ja sen taloudellisiin seurauksiin liittyvissä asioissa aina kyseisen oikeuspaikan lainsäädäntöä (lex fori), jos ne ovat toimivaltaisia. Katso myös jäljempänä oleva 9 kohta forum non conveniens -periaatteesta.

Skotlanti

Jos puolisot eivät muuta päätä, sovellettava lainsäädäntö on kiinteän omaisuuden osalta omaisuuden sijaintipaikan lainsäädäntö (lex situs) ja irtaimen omaisuuden osalta puolisoiden asuinpaikan lainsäädäntö. Jos puolisot asuvat eri valtioissa ja puolisoiden irtaimeen omaisuuteen liittyvä asia laitetaan vireille Skotlannissa, asiaan sovelletaan Skotlannin lainsäädäntöä (lex fori) (perhelainsäädännöstä (Skotlanti) vuonna 2006 annetun lain 39 pykälä).

1.2. Voivatko puolisot valita sovellettavan lain? Jos puolisoilla on mahdollista valita sovellettava laki, mitkä periaatteet ohjaavat lainvalintaa (esim. valittavat lait, muodolliset vaatimukset, takautuvuus)?

Englanti/Wales

Ei. Äskettäisessä ennakkotapauksessa Radmacher vs. Granatino [2010] UKSC 42 vahvistettiin, että lex fori -periaatetta on sovellettava kaikkiin asioihin. Näin ollen oletetaan, että sopimuksen pätevyys ja valitun lainsäädännön mukainen lopputulos ovat ratkaisevia tekijöitä, joita on tarkasteltava oikeudenmukaisuutta koskevan yleisen periaatteen mukaisesti (katso 2.1 ja 2.2 kohta jäljempänä).

Skotlanti

Puolisot voivat valita sovellettavan lainsäädännön. Asiaan ei liity rajoituksia tai virallisia vaatimuksia (perhelainsäädännöstä (Skotlanti) vuonna 2006 annetun lain 39 pykälän 6 momentin b alamomentti).