3 Miten puolisot voivat järjestää omaisuutensa hallinnan?

3.1. Mitä oikeuksia voidaan muokata sopimuksella, mitä ei? Minkälaisten erilaisten aviovarallisuusjärjestelmien välillä puolisot voivat tehdä valintansa?

Englanti/Wales

Puolisot voivat vaatia korvauksia myös siinä tapauksessa, että he ovat tehneet avioehtosopimuksen.

Puolisoiden välillä tehty omaisuuden jakamista avioerotilanteessa koskeva oikeudenmukainen sopimus voi kuitenkin olla erittäin merkittävässä asemassa ja on tietenkin tärkeä tekijä, joka tuomioistuimen on otettava huomioon päätösvaltaansa käyttäessään. Korkein oikeus on todennut, että sopimus ei ole oikeudenmukainen, jos sillä vaarannetaan asiaan liittyvien lasten hyvinvointi, ja että sopimusten tekeminen tasavertaisen jakamisen periaatteiden mukaisesti on todennäköisesti oikeudenmukaisempaa kuin sopimusten tekeminen tarve- ja korvauslähtöisesti (katso 5.1 kohta).

Skotlanti

Puolisoilla on oikeus järjestää omaisuutensa haluamallaan tavalla. Puolisoiden valittavissa ei ole mitään valmista, lakisääteistä aviovarallisuusjärjestelmää.

3.2. Mitkä ovat avioehtosopimuksen muotovaatimukset ja miten sopimus on laadittava?

Englanti/Wales

Vaikka virallisia vaatimuksia ei sinällään ole asetettu, on erittäin suositeltavaa, että puolisoille annetaan riippumatonta oikeusapua ja että tiedot omaisuudesta annetaan kokonaisuudessaan. Kyseiset tiedot on kirjattava sopimukseen. Jos näin ei tehdä (tai se ei ole mahdollista), sopimukseen on sisällytettävä asianmukainen vastuuvapauslauseke.

Skotlanti

Asiaan ei sovelleta virallisia vaatimuksia, lukuun ottamatta tämäntyyppisiin toimiin tavallisesti sovellettavia virallisia vaatimuksia.

3.3. Milloin sopimus voidaan solmia ja milloin se tulee voimaan?

Englanti/Wales

Avioehtosopimus voidaan tehdä ja sitä voidaan muuttaa ennen avioitumista ja avioliiton aikana (ja jopa avioliiton jälkeen). Sopimuksen soveltaminen riippuu tietenkin olosuhteista, mutta sovittuja ehtoja sovelletaan hyvinkin usein vain avioerotapauksissa (koska Englannissa ja Walesissa ei ole käytössä aviovarallisuusjärjestelmää, katso 2.1 ja 2.2 kohta edellä).

On melko tavallista, että puolisot tekevät muun muassa omaisuuttaan koskevia sopimuksia, kun he ovat päättäneet hakea avioeroa (niin sanotut asumuseroa koskevat sopimukset). Tämän jälkeen ne otetaan huomioon tuomioistuimen päätöksissä (niin sanotut suostumusmääräykset).

Skotlanti

Puolisot voivat milloin tahansa päättää omaisuutensa jakamisesta toisensa kesken. Puolisot voivat päättää, milloin järjestely tulee voimaan.

3.4. Voivatko puolisot muokata voimassa olevaa avioehtosopimusta? Jos, millä ehdoilla?

Englanti/Wales

Kyllä. Katso vastaus 3.3 kohdassa.

Skotlanti

Puolisot voivat milloin tahansa päättää omaisuutensa jakamisesta uudelleen toistensa kesken. Jos puolisot ovat luopuneet omaisuudesta ja antaneet sen toisen henkilön hallintaan (esimerkiksi sijoittamalla ne avioehtosopimuksen mukaiseen trustiin tai perheen trustiin), puolisot eivät tietenkään voi jakaa kyseistä omaisuutta uudelleen.