4 Voidaanko avio-omaisuuskäytäntö rekisteröidä ja onko se pakollista?

Englanti/Wales

Avioehtosopimuksia ei tarvitse rekisteröidä.

Skotlanti

Ei. Aviovarallisuutta ei kirjata erityisiin rekistereihin.