6 Mitkä ovat kuoleman seuraukset?

Englanti/Wales

Englannissa ja Walesissa on testamenttausvapaus, eikä eloonjääneiden puolisoiden osalta säädetä varattavista/pakollisista osuuksista.

Jos testamenttia ei ole tehty, puolison perintöön sovelletaan kuolinpesien hallinnasta vuonna 1925 annetun lain 46 pykälää. Varsinainen perimisoikeus riippuu siitä, onko kuolleella osapuolella lapsia (perillisiä) ja/tai vanhempia tai biologisia sisaruksia tai biologisten sisarusten perillisiä.

Mahdollisesta testamentista riippumatta eloonjäänyt puoliso voi vaatia kuolleen osapuolen kuolinpesästä rahallista korvausta, jonka tuomioistuin määrittää perinnönjaosta (perheen ja huollettavien osuudet) vuonna 1975 annetun lain mukaisesti.

Skotlanti

Jos testamenttia ei ole laadittu, eloonjääneellä puolisolla on tietyt ensisijaiset oikeudet asuntoon, kalusteisiin ja tiettyyn rahamäärään (perimysjärjestyksestä (Skotlanti) vuonna 1964 annetun lain 8 ja 9 pykälä).

Jos nämä oikeudet eivät kata koko kuolinpesää, eloonjääneellä puolisolla on myös oikeus kolmannekseen jäljelle jäävästä irtaimesta omaisuudesta (jos kuolleella osapuolella on elossa olevia perillisiä) tai puoleen kyseistä omaisuudesta (jos kuolleella osapuolella ei ole elossa olevia perillisiä). Eloonjäänyt puoliso saa loput testamenttaamattomasta kuolinpesästä, jos kuolleella osapuolella ei ole elossa olevia perillisiä, vanhempia tai sisaruksia (katso perimysjärjestyksestä (Skotlanti) vuonna 1964 annetun lain 2 pykälä).

Jos testamentti on tehty, eloonjääneelle puolisolle jätetään yleensä koko kuolinpesä. Periaatteessa elossa olevalla perillisellä on oikeus kolmasosaan kuolleen osapuolen irtaimesta omaisuudesta (legitim), mutta usein perillinen luopuu tästä oikeudesta. Jos eloonjäänyt puoliso jätetään testamentissa ilman perintöä, hän voi vaatia kolmattaosaa irtaimesta omaisuudesta, jos kuolleella osapuolella on elossa olevia perillisiä, tai puolta kyseisestä omaisuudesta, jos kuolleella osapuolella ei ole elossa olevia perillisiä.