8 Što nacionalno zakonodavstvo predviđa za imovinu registriranih i neregistriranih partnera?

Registrirano partnerstvo se temelji na odredbama Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola (EPG) i rezervirano je za homoseksualne parove. Prema § 27c IPRG registrirani partneri u prekograničnome kontekstu smiju slobodno izabrati mjerodavno pravo. U protivnome je mjerodavno pravo države u kojoj je registrirano partnerstvo. Odredbe austrijskog prava o bračnoj imovini primjenjuju se i na partnerstvo (§ 1217, stavak 2 ABGB). Zajedničko etažno vlasništvo stana prema odredbi § 13 WEG i zabrana otuđivanja i opterećivanja prema § 364c ABGB su također mjerodavni. Dioba imovine partnera za svakodnevnu uporabu kao i ušteđevine partnera odvija se u skladu s §§ 24-41 EPG, koja je napravljena prema modelu §§ 81-98 EheG.

Ne postoje odredbe o posebnim imovinskim pravima za neregistrirane izvanbračne zajednice, a zakonska praksa je odbila analognu primjenu §§ 81 et seq EheG o diobi imovine nakon razvrgnuća braka. Primjenjuju se opće odredbe obveznoga prava i prava vlasništva.