9 Koje se nadležno tijelo može kontaktirati u slučaju spora i drugih pravnih pitanja?

Dioba imovine nakon rastave pod §§ 81 et seq EheG i §§ 24 et seq EPG računa se između neosporavanih bračnih stvari. Austrijski sudovi imaju međunarodnu nadležnost za takve postupke ako je bračni drug/partner austrijski državljanin ili je njegovo/njezino uobičajeno boravište unutar te države (§ 114a, stavak 4 JN). Za ove predmetne stvari lokalnu nadležnost ima kotarski-općinski sud (§ 104a JN) unutar čijeg kotara/općine su bračni drugovi/partneri imali posljednje uobičajeno boravište, subsidijarno kotarski-općinski sud uobičajenog boravišta tuženika (§§ 114a stavak 1 et seq 76 stavak l JN). Ako je brakorazvodna parnica još uvijek u tijeku pred sudom a nisu okončana prvostupanjska ročišta, ovaj sud ima također nadležnost za diobu bračne imovine (§§ 114a stavak 3 et seq 76, stavak 1 JN).