3 Kako bračni drugovi mogu urediti svoje imovinske odnose?

3.1. Koje odredbe mogu biti promijenjene bračnim ugovorom, a koje ne? Kakvo uređenje imovinskopravnih odnosa mogu odabrati?

Bračni drugovi imaju mogućnost odabira bračnoimovinskoga režima bračnim ugovorom. Kao alternativne oblike bračnoimovinskoga režima belgijsko pravo omogućava odvojenu imovinu i jedinstvenu zajedničku imovinu. Nadalje, bračni drugovi raspolažu mogućnošću uređivanja svoje bračne imovine prema svojoj diskrecijskom odluci sve dok ne navode ono što je protivno javnom redu ili dobrom moralu (članak 1387 CC).

Režim odvojene imovine (članak 1466 -1469 CC) poznaje samo dvije imovinske mase. Jednoga bračnog druga i imovinsku masu drugoga bračnoga druga. Prihod od svakog od bračnih drugova ostaje razdvojen, što znači da oni mogu slobodno raspolagati svojim primanjima. Unatoč tome, to ne znači da bračni drugovi koji su se odlučili za odvojenu imovinu ne mogu ništa posjedovati zajednički. Međutim, imovina kojom zajedno raspolažu nije "zajednička", već prije "nepodijeljena". To znači da se tu primjenjuju pravila općeg prava suvlasništva (članak 577-2 CC). Taj režim priznaju i Specifičan status njihovoga obiteljskoga doma.

U režimu jedinstvene zajedničke imovine (članak 1453 CC) postoji zapravo samo jedna zajednička imovina. Neovisno o tome kako su stekli svoju imovinu, ona će uvijek pripadati zajednički oboma bračnim drugovima.

3.2. Koji su formalni uvjeti i kome se mogu obratiti?

Bračni ugovor je solemnizirani ugovor. Bračni ugovori sastavljeni prije solemnizacije braka i dopune (izmjena bračnoga režima ili prelazak na drugi režim) na propisan ili zakonski režim bračne imovine mora se sastaviti u obliku vjerodostojne javnobilježničke isprave (članak 1392 CC).

3.3. Kada je bračni ugovor zaključen i kada postaje važeći?

Bračni ugovor zaključen prije solemnizacije braka stupa na snagu s početkom solemnizacije braka (članak 1391 CC). Bračni drugovi koji nisu zaključili bračni ugovor su, s danom svoga civilnog sklapanja braka, podložni zakonskom režimu, od kojega je jedan uz zajednicu samo one imovine stečene nakon što je počeo brak. Bračni drugovi mogu zajedničkim sporazumom dopuniti (modificirati ili promijeniti) svoj režim bračne imovine tijekom braka vjerodostojnom javnobilježničkom ispravom (vidi 2.1 i 3.4.).

3.4. Mogu li bračni drugovi promijeniti važeći bračni ugovor? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Bračni drugovi mogu zajedničkim sporazumom dopuniti (modificirati ili promijeniti) bračnoimovinski režim tijekom braka. Ta dopuna ne smije biti u sukobu s obveznim pravilima zakona i ne smije štetiti interesima njihove obitelji ili trećim stranama. Ako jedan od bračnih drugova tako zahtijeva, uredbi koja dopunjuje režim bračne stečevine prethodi javnobilježnički popis sve pokretne imovine i nekretnina te dugova bračnih drugova. Javnobilježnički popis stvari je potreban ako dopuna bračnoimovinskoga režima za posljedicu ima poništenje prethodnoga režima (članak 1394 CC).