3 Kako bračni drugovi mogu urediti svoje imovinske odnose?

3.1. Koje odredbe mogu biti promijenjene bračnim ugovorom, a koje ne? Kakvo uređenje imovinskopravnih odnosa mogu odabrati?

Bračni drugovi mogu mijenjati svoje imovinske odnose zaključivanjem bračnoga ugovora (članak 37 FC). Bračni ugovor isključivo sadrži odredbe o imovinskim odnosima bračnih drugova. Između ostaloga, bračni drugovi mogu odrediti koja će imovina biti dio zajednice imovine i tko će imati pravo njome raspolagati. Bračni drugovi mogu također naznačiti odvojenu imovinu. Prema režimu odvojene imovine ona imovina koju svaki bračni drug stekne tijekom braka je dio njegove/njezine osobne imovine (članak 33 FC). Nema zajedničke imovine, nego samo osobna imovina oba bračna druga.

Na pitanja koja nisu uređena ugovorom primjenjivat će se odredbe zakonskoga bračnoimovinskga režima zajednice imovine (članak 38 FC).

3.2. Koji su formalni uvjeti i kome se mogu obratiti?

Bračni ugovor strane moraju sastaviti u pisanom obliku, osobno ga potpisati i ovjeriti potpis i sadržaj istoga (članak 39 stavak 1 FC).

Kada su utvrđena imovinska prava nad nekretninama ili kad su prenesena bračnim ugovorom, nadležan je javni bilježnik u području na kojem se ta nekretnina nalazi (članak 39 stavak 2 FC).

3.3. Kada je bračni ugovor zaključen i kada postaje važeći?

Bračni ugovor strane mogu potpisati i tijekom braka (članak 37 stavak 3 FC). Ako je zaključen prije braka, on stupa na snagu datumom zaključenja braka. Ako je ugovor napravljen tijekom braka, stupit će na snagu na dan njegova zaključenja ili neki drugi dan u njemu naveden (članak 40 stavak 1 FC).

3.4. Mogu li bračni drugovi promijeniti važeći bračni ugovor? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Bračni se ugovor može i dopuniti. Oblik u kojemu se može dopuniti je onaj isti u kojemu je ugovor zaključen (članak 41 stavak 1 FC).