4 Može li se i mora li se bračni imovinski režim upisati?

Bračnoimovinski režim se mora upisati u registar.

4.1. Postoje li u vašoj državi registri bračne stečevine? Gdje?

Postoji Središnji elektronički registar pri Agenciji za vođenje registara (članak 19 FC).

4.2. Koje je dokumente potrebno upisati u registar? Koji podaci ulaze u Registar?

Bračni ugovori i mjerodavni bračnoimovinski režim se moraju upisati u Registar.

4.3. Tko i na koji način može pristupiti informacijama iz Registra?

Ovaj Registar je javan. Za izvatke i potvrde iz ovog Registra naplaćuju se naknade prema tarifama koje je usvojilo Vijeće ministara (članak 19 stavak 4 FC).

4.4. Koji su pravni učinci registracije (valjanost, mogućnost prigovora)?

U odnosu na treće strane zakonski režim zajednice imovine primjenjivat će se ako nije upisan ni jedan drugi režim (članak 20 FC).