5 Koje su posljedice razvoda/odvajanja?

Prestanak braka ima za posljedicu razdruživanje bračnoimovinskoga režima (članak 27 FC) i diobu zajednice imovine.

5.1. Kako se dijeli imovina (stvarno pravo)?

Dijelovi bračnih drugova u zajednici imovine su jednaki (članak 28 FC). Međutim, sud može odrediti da veći dio zajednice imovine ide bračnom drugu kojemu je dodijeljeno skrbništvo nad malodobnom djecom ako to stvara posebne poteškoće njemu/njoj. Osim svog dijela taj bračni drug dobiva pokretnine namijenjene podizanju i obrazovanju djece (članak 29 stavak 1 i 2 FC). U slučaju rastave sud može odrediti i veći dio ako je doprinos stjecanju imovine jednog bračnog druga značajno veći od doprinosa drugog bračnoga druga (članak 29 stavak 3 FC).

Nakon rastave svaki bračni drug ima pravo na dio vrijednosti imovine za obavljanje profesionalne djelatnosti ili zanata i na nenaplaćena potraživanja drugoga bračnoga druga koja su nastala tijekom njihova braka ako su značajne vrijednosti ako je on/ona pridonio njihovom stjecanju bilo svojim radom, financijskim sredstvima, skrbi za djecu ili radom u kućanstvu. Ovaj zahtjev moguće je podnijeti i prije rastave pod uvjetom da ponašanje bračnog druga koji je stekao imovinu ugrožava interese drugog bračnoga druga i njihove djece (članak 30 FC).

Odredba Obiteljskog zakona (članak 31 FC) navodi da se zahtjevi (članak 29 stavak 3 i članak 30) mogu podnijeti unutar jedne godine od prekida braka; zahtjevi koji spadaju pod članak 29, stavke 1 i 2 mogu se podnijeti unutar jedne godine od stupanja na snagu sudske odluke o skrbništvu nad djecom.

Režim odvojene imovine:

Imovina koju su stekli bračni drugovi tijekom braka je njihova osobna imovina (članak 33 stavak 1 FC).

Nakon prekida braka svaki bračni drug može tražiti dio vrijednosti imovine koji je bračni drug stekao tijekom njihova braka do mjere u kojoj je onaj prvi pridonio svojim radom, financijskim sredstvima, skrbi za djecu, radom u kućanstvu ili na drugi način (članak 33 stavak 2 FC).

Ugovorni aranžmani:

Bračnim ugovorom se bračni drugovi mogu dogovoriti o diobu njihove imovine u slučaju rastave (članak 38 FC).

5.2. Tko odgovara za postojeće dugove nakon razvoda/odvajanja?

Odredba Obiteljskog zakona (članak 38 FC) navodi da bračni drugovi mogu bračnim ugovorom urediti njihovu odgovornost za izdatke i obveze nastale tijekom braka. U slučaju da bračni drugovi nisu zaključili bračni ugovor da dogovore svoju odgovornost, primijenit će se odredba Obiteljskog zakona (članak 36 stavak 2): bračni drugovi snose zajedničku odgovornost za obveze nastale zbog tekućih potreba njihove obitelji. Nakon prekida braka rastavom bračni drugovi ostaju zajedno odgovorni za postojeće obveze nastale tijekom njihova braka kao uobičajeni zajednički dužnici, dok nisu više zajedno odgovorni kao bračni drugovi.

5.3. Ima li jedan bračni drug pravo zahtijevati naknadu razlike?

Obiteljski zakon uređuje slučajeve u kojima bračni drug ima pravo dobiti veći dio zajednice imovine (vidi 5.1.).