6 Koje su posljedice smrti?

U slučaju smrti jednoga bračnoga druga brak prestaje, a ako je njihova zajednica imovine bila mjerodavnni režim, zajednica imovine podijelit će se prema načelima opisanim pod 5.1. Nadživjeli bračni drug dobiva njegov/njezin dio budući da drugi dio zajednice imovine ide u ostavinsku masu iza ostavitelja, koja se dijeli sukladno odredbama Zakona o nasljeđivanju. Prema tom Zakonu nadživjeli bračni drug nasljeđuje dio jednak dijelu koji dobiva svako dijete. Ako je dijete ostavitelja već preminulo ili nedostojno nasljeđivanja, njihovi nasljednici imaju ih pravo naslijediti sukladno odredbama Zakona o nasjeđivanju (članak 10 Zakona o nasljeđivanju).

Kada bračni drug naslijedi zajedno s nasljednicima prednik i s braćom i sestrama ostavitelja ili njihovim nasljednicima, on/ona će naslijediti pola ostavinske mase ako je ona otvorena prije napunjenih 10 godina braka, inače dobiva dvije trećine nasljedstva. Kada bračni drug naslijedi zajedno s nasljednicima prednika i s braćom i sestrama ostavitelja ili njihovih nasljednika, on/ona će naslijediti jednu trećinu nasljedstva u prvom slučaju (prije napunjenih 10 godina braka) i jednu polovinu u drugome slučaju. Ako nema ostalih nasljednika, bračni drug nasljeđuje sveukupnu imovinu (članak 9 Zakonao nasljeđivanju).