6 Koje su posljedice smrti?

Ako nije sklopljen bračni ugovor preživjeli bračni drug, odnosno izvanbračni drug može u ostavinskom postupku, koji se u Republici Hrvatskoj vodi pred javnim bilježnicima, zatražiti izdvajanje bračne stečevine koja mu pripada, te ta imovina ne ulazi u sastav ostavine.

Nakon izdvajanja bračne stečevine preostalu imovinu ostavitelja, ako nije riječ o oporučnom nasljeđivanju, preživjeli bračni drug nasljeđuje kao nasljednik prvog ili drugog nasljednog reda. U prvom nasljednom redu preživjeli bračni drug i djeca ostavitelja nasljeđuju jednake dijelove (čl. 9. Zakona o nasljeđivanju). U slučaju da ostavitelj nije imao potomaka nasljeđuju ga bračni drug i njegovi roditelji, i to tako da ostaviteljevi roditelji nasljeđuju jednu polovicu ostavine na jednake dijelove, a bračni drug nasljeđuje drugu polovicu ostavine. Ako su oba roditelja umrla prije ostavitelja, bračni drug nasljeđuje cijelu ostavinu (čl. 11. Zakona o nasljeđivanju).