7 Predviđa li vaše nacionalno zakonodavstvo posebne bračne imovinske režime za višenacionalne parove?

Hrvatsko pravo ne predviđa poseban režim za bračnu imovinu višenacionalnih parova.